Misją Oddziału Przedszkolnego w Maruszynie Górnej  jest tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami. Moje działania skierowane są na to, aby  dobrze poznać swoich wychowanków, ich potrzeby, możliwości, zainteresowania, motywację, wiedzę osobistą, umiejętności i adekwatnie do tego organizować aktywność dzieci w różnorodnych sytuacjach problemowych, w których dziecko poprzez autentyczne doświadczenia będzie samodzielnie tworzyło osobiste kompetencje.

Staram się tworzyć takie środowisko dziecka, aby w każdym momencie mogło nabywać nowych umiejętności. Przedszkolaki uczą się w każdym momencie pobytu w oddziale, szczególnie w trakcie pracy, zabawy i zorganizowanych zajęć. W swojej pracy wykorzystuję metodę  Ruchu Rozwijającego Weroniki  Sherborne, dobrego startu M. Bogdanowicz, elementy globalnego czytania I. Majchrzak i   G. Domana, metodę czytania sylabowego tzw. Metodę krakowską,  kinezjologię pedagogiczną,  gimnastykę mózgu     P. Denisona,   elementy metody M. Montessori, metodę gimnastyki twórczej R. Labana, elementy edukacji matematycznej     wg          E. Gruszczyk-Kolczyńskiej i E. Zielińskiej oraz elementy glottodydaktyki według B.Rocławskiego.

Czytaj więcej

W środę 15 marca odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu Gminnym w ZSPiG w Maruszynie Dolnej. W tym roku zainteresowanie OTWP było duże zarówno w szeregach naszej MDP jak i uczestników z innych miejscowości . W finale udział brały 2 osoby na poziomie szkół Podstawowych, 3 osoby na poziomie szkół Gimnazjalnych oraz 1 osoba na poziomie szkół Ponadgimnazjalnym.

Z pośród 6 osób z MDP Maruszyna biorących udział w konkursie Sylwia Szczypta zajęła 1 miejsce na poziomie szkół Gimnazjalnych! Składamy jej serdeczne gratulacje i życzymy powodzenia na szczeblu Powiatowym!

Zdjęcia znajdują się na profilu facebookowym MDP Maruszyna ZOBACZ>>

 

Dzień Górala – w tym roku miał miejsce 25 lutego w ostatnią niedzielę karnawału. Obecni na spotkaniu mieli możliwość zapoznania się dorobkiem kulturalnym mieszkańców Maruszyny. Uczniowie i Rodzice uczniów zaprezentowali taniec, śpiew, muzykę i sceny z życia Górali.

Widzowie   gorąco oklaskiwali występy dzieci ze  szkoły w Maruszynie Górnej oraz zespołu „Zyngierki” z Maruszyny Dolnej. Na zakończenie części artystycznej wystąpił zespół „Marusynianki” z premierową sztuką „Biznesik u Tereski”

Czytaj więcej